הנחיות מעודכנות על בסיס יומי ע"י ממשלת ישראל

קראו כאן על ההנחיות ליוצאים ולנכנסים מישראל

ההנחיות מתעדכנות מעת לעת לכן כדאי להתעדכן לקראת הטיסה.

https://corona.health.gov.il/